DOKUMENTI

Etički kodeks

Na temelju članka 58. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09, 92/10,105/10, 80/11, 16/12, 86/12, 94/13) i članka 73. Statuta Prometne škole- pročišćeni tekst,…
Više o...
12