Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN , 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14) i Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka…
Više o...