Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14) i Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN 8/16), Prometna škola

za školsku godinu 2017./2018.

 

OBJAVLJUJE PROGRAME OBRAZOVANJA ZA STJECANJE VIŠE RAZINE KVALIFIKACIJE:

  • Tehničar cestovnog prometa
  • Tehničar za poštanske i financijske usluge

 

Pisani zahtjev Školi za nastavak obrazovanja može podnijeti učenik ili roditelj/skrbnik malodobnog učenika do 5. srpnja 2017. godine.

Uvjeti:

  • Završeno trogodišnje obrazovanje u obrazovnom sektoru promet i logistika
  • Prosjek ocjena svih razreda prethodno završenog obrazovanja najmanje 3,5 zaokruženo na dvije decimale
  • Učenik može nastaviti obrazovanje za višu razinu kvalifikacije u roku od dvije godine od dana završetka trogodišnjega obrazovnog programa.

Podnositelj zahtjeva obavezan je priložiti izvornike ili ovjerene preslike prethodno stečenih razrednih svjedodžbi i svjedodžbe o završenom obrazovanju.

Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće se razmatrati.

 

 

U Rijeci, 9. lipnja 2017.

Ravnatelj: Branko Luburić, dipl. pol.