MATEMATIKA

prof. Tijan – učionica 11

1TC + 1V2 – PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  3. i 4. sat

2TC + 2PF –  UTORAK, ČETVRTAK – 1. i  2. sat

3TC  – PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  1. i  2. sat
prof. Francetić – učionica 1

1PF  – PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  1. i  2. sat

2V2 – UTORAK, ČETVRTAK – 1. i  2. sat

 

prof. Senić-Koprivnikar – učionica 4

3PF – PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  1. i  2. sat

 

 

HRVATSKI JEZIK

prof. Poszer  –učionica 6

1TC – PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  1. i  2. sat

3PF – PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  3. i  4. sat

 

prof. Rubeša – učionica 9

1PF  –   PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  3. i  4. sat

1V1 + 1V2 –  PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  1. i  2. sat

2V2 – UTORAK, ČETVRTAK – 3. i  4. sat

3TC – UTORAK, ČETVRTAK – 1. i  2. sat

 

prof. Uher – učionica 10

2PF – PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  3. i  4. sat

ENGLESKI JEZIK

prof. Milardović – učionica 2

1TC + 1V1 – PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  3. i  4. sat

2V1 – UTORAK, ČETVRTAK – 1. i  2. sat

 

prof. Veseli – učionica 4

2TC – PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  3. i  4. sat

 

prof. Tomašević – učionica 3

1PF – SRIJEDA, PETAK –  1. i  2. sat

3PF – SRIJEDA, PETAK –  3. i  4. sat

 

 

FIZIKA (prof. Savić) – učionica 25

1V1 + 1V2 –  PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  3. i  4. sat

2TC + 2PF –  PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  1. i  2. sat

 

 

CESTOVNA VOZILA

prof. Gavran – učionica 22

1TC + 1V2  – PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  5. i  6. sat

2V1 + 2V2  – PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  3. i  4. sat

 

prof. Vrdoljak – učionica 22

3TC – PONEDJELJAK, UTORAK, ČETVRTAK – 3. i  4. sat

 

 

GRAFIČKE KOMUNIKACIJE (prof. Gavran) – učionica 21

1TC  – UTORAK, ČETVRTAK – 1. i  2. sat

TEHNOLOGIJA  TELEKOMUNIKACIJA (prof. Rimpf) – učionica 20

2PF  – PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  1. i  2. sat

 

GEOGRAFIJA (prof. Čirjak) – učionica 4

1PF + 1V1 + 1V2  – PONEDJELJAK, UTORAK, ČETVRTAK –  3. i  4. sat

2V1  – PONEDJELJAK, UTORAK, ČETVRTAK –  5. i  6. sat

 

PROMETNI  PROPISI (prof. Petran) – učionica 21

2V1 + 2V2 – PONEDJELJAK, SRIJEDA, PETAK –  1. i  2. sat

 

  

NAPOMENA:  Dopunski rad započinje u ponedjeljak  26. 6. 2017. s početkom u 12,00 zbog održavanja ispita državne mature, a ostale dane u 8,00.