RAVNATELJ

Branko Luburić, diplomirani politolog

Tel: o51 34 30 38

e-mail: branko.luburic@skole.hr

TAJNICA

Sanja Štanfel Žmikić, dipl.iur.

Tel: 051 34 30 36

e- mail:

STRUČNA SURADNICA KNJIŽNIČARKA

Madlen Zubović, prof. savjetnik

Tel: 051 64 12 13

e-mail: madlen.zubovic@skole.hr

STRUČNA SURADNICA PEDAGOGINJA

Mara Topčić Bradanović, prof. savjetnik

tel: 051 64 12 13

e- mail:

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA

Linda Perušić, dipl.oec.

Tel: 051 64 12 13

e-mail:

NASTAVNICI

1. NATALIJA BARIĆ VSS dipl. ing. Struk. predmeti cestovni promet
2. SANDI BASIĆ VSS mag. oec ekonomska grupa predmeta
3. RENATO BARIČEVIĆ VSS prof. TZK
4. VESNA RUBEŠA VSS prof. Hrvatski jezik
5. ARIS FRANCETIĆ VSS prof. Matematika, Statistika
6. VITOMIR GAVRAN VSS prof. Praktična nastava, Cestovna vozila
7. GORDANA SENIĆ KOPRIVNIKAR VSS mag. educ. Matematika, Računalstvo
8. ĐURĐICA JELUŠIĆ VSS prof. mentor Računalstvo
9. IGOR VESELI VSS mag. educ. Povijest, Engleski jezik
10. MANE KONČAR SSS inst. vožnje Upravljanje motornim voz.
11. MARIJETA MAŠIĆ VSS prof. mentor Hrvatski jezik, Njemački jezik
12. BETI MILARDOVIĆ VSS prof. Engleski jezik
13. PERO VRDOLJAK VSS prof. Praktična nastava, Cestovna vozila
14. BOJAN PETRAN VSS dipl. ing. prof. mentor Struk. predmeti, cestovni promet
15. IVAN ČIRJAK VSS prof. Geografija
16. EDITA POSZER VSS prof. savjetnik Hrvatski jezik
17. MLADEN PREDEN VSS dipl. ing. Struk. predmeti, cestovni promet
18. FRANJO RIMPF VSS dipl. ing. prof. savjetnik Struk. predmeti, PT promet
19. ALEKSANDAR SUBOTIĆ VSS prof. TZK
20. KLAUDIJA ŠANKO VSS prof. Njemački jezik
21. VESNA TIJAN VSS prof. mentor Matematika
22. ŽELJKA TRAVAŠ VSS dipl. pol. prof. savjetnik Etika, Kultura komuniciranja
23. MELITA VEBER-DRAGOVIĆ VSS dipl. teolog Vjeronauk katolički
24. DENIS VRANEKOVIĆ VŠS ing. prometa Upravljanje motornim vozilom
25. MIRA ŽEPINA VSS dipl. oec. prof.mentor  ekonomska grupa predmeta
26. RADMILA ŽULJEVIĆ VSS dipl. oec. ekonomska grupa predmeta
27. ALBINA LONČAR VSS dr. med. Prva pomoć u cestovnom prometu
28. HIDAJET HASANOVIĆ VSS dipl. teolog Vjeronauk islamski
29. ALEN PANIĆ VSS struč. spec. ing Praktična nastava
30. SLAĐANA SAVIĆ VSS prof. Fizika
31. LARA ŠARE VSS struč.spec.ing. Prijevoz putnika, Tehnologija prijevoza
32. FRANCISKA JOZIĆ VSS struč.spec.ing. Kurirske usluge
33. MARINA MITER VSS mag.ing.cheming. Kemija, Goriva i maziva, Ekologija u prometu


ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE

1. SANJA ŠTANFEL-ŽMIKIĆ VSS dipl. iur. tajnica
2. LINDA PERUŠIĆ VSS dipl. oec. voditelj računovodstva
3. IRENA ČANDRLIĆ SSS stenodaktilograf administrator
4. DRAGOLJUB KARLOVIĆ SSS elektromehaničar domar, ložač
5. LELA KRUŠLIN SSS stručni radnik konfekcionar spremačica
6. FATIMA BARJEKTAREVIĆ NSS spremačica
8. BARICA SOLDAT NSS spremačica


Raspored sati 2017./2018. – profesori

RASPORED PROFESORI 2018-2019-ujutro i popodne-NOVO