User name: Password: Zapamti me? [Registracija] [Izgubljena lozinka?]
PITANJA IZ STRUKE
Dodao: vpalaic   Datum: 14-04-2008 22:47


PITANJA NA ZAVRŠNOM ISPITU ZA ZANIMANJE VOZAČ MOTORNOG VOZILA


1. SPOSOBNOSTI ORGANA VIDA:
- vidno polje
- adaptacija na svjetlo i tamu
- sposobnost razlikovanja boja
- oštrina vida
- sposobnost stereoskopskog zamjećivanja

2. NEKA STANJA ORGANIZMA KAO MOGUĆI UZROCI PROMETNIH NESREĆA
(droga, alkohol, umor)

3. VOZILO KAO ČIMBENIK SIGURNOSTI PROMETA:
- aktivni čimbenici sigurnosti kod vozila
- pasivni čimbenici sigurnosti kod vozila

4. CESTA KAO ČIMBENIK SIGURNOSTI PROMETA:
- dobre konstruktivne osobine prometnice

5. KLIMATSKI ČIMBENICI SIGURNOSTI PROMETA:
- prva kiša
- kiša
- poledica
- snijeg
- magla
6. OTPORI PRI GIBANJU VOZILA:
- unutarnji
- vanjski: otpor kotrljanja, otpor zraka, otpor ubrzanja, otpor penjanja

7. STABILNOST VOZILA NA PREVRTANJE I ZANOŠENJE:
- ponašanje vozila u horizontalnom zavoju

8. PONAŠANJE VOZILA U VERTIKALNOM ZAVOJU:
- konveksnom
- konkavnom

9. KOČENJE I ZAUSTAVNI PUT VOZILA

10. RAZMAK IZMEĐU VOZILA U KOLONI:
- razmak između vozila velike specifične snage
- razmak između vozila male spec. snage

11. MIMOILAŽENJE VOZILA:
- kako se obavlja na cesti u normalnim uvjetima
- kako se obavlja na raskrižju kad vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skreću ulijevo
- kada je nedovoljna širina na dijelu ceste s velikim uzdužnim nagibom pri susretu niže i više kategorije vozila

12. PRAVILA PROPUŠTANJA VOZILA I PREDNOST PROLASKA NA RASKRIŽJU CESTA.
Nabrojiti i objasniti svih šest pravila

13. VUČA PRIKLJUČNIH I NEISPRAVNIH VOZILA NA CESTAMA:
- koliko priključnih vozila je dopušeno vući na javnoj cest, a koliko na autocessti
- koja se vozila zbog neikspravnosti ne smiju vući na cesti
- kako se označavaju
- vuča neispravnog teretnog automobila na javnoj cesti i autocesti

14. UPOTREBA SVJETALA U PROMETU:
- boja i broj svjetala za osvjetljenje ceste na prednoj i stranjoj strani vozila
- koja se svjetla u pravilu upotrebljavaju za osvjetljenje ceste
- kada se uporebljavaju kratka svjetla
- svjetla u magli

15. KRETANJE PJEŠAKA I OBVEZE VOZAČA PREMA PJEŠACIMA:
- pravila kretanja pješaka u naselju i izvan naselja
- prelaženje pješaka preko kolnika
- obveze vozača prema pješacima
- organizirane kolone pješaka

16. DOPUŠTENE DIMENZIJE, OSOVINSKO OPTEREĆENJE I UKUPNE MASE
TERETNIH AUTOMOBILA
- najveća širina i visina vozila
- najveće dopuštene duljine:teretnog automobila, tegljača s poluprikolicom, vučnog vozila s prikolicom, zglobnog autobusa, autobusa s dvije osovine, autobusa s tri osovine
- osovinsko opterećenje prednje i zadnje osovine
- što ako vozila premašuju propisane dimenzije ili mase vozila

17. PRETJECANJE VOZILA :
- što je pretjecanja vozila
- gdje je dopušteno pretjecanje i s koje strane
- obveze vozača kojeg pretječe drugo vozilo
- zabrana pretjecanja na cesti

18. BRZINA KRETANJA VOZILA:
- čemu je vozač dužan prilagoditi brzinu kretanja vozila
- ograničenje brzine na cesti u naselju i izvan naselja za osobne automobile i određene kategorije motornih vozila (osobne automobile, teretne automobile do 7,5 t i preko 7,5 t, tgljače s polupikolicom, vozila koja prevoze opasne tvari, vozilo koje vuče drugo, neispravno vozilo, teretne automobile kada u tovarnom sanduku prevoze osobe, autobusi)

19. KRETANJE VOZILOM PO CESTI:
- strana kretanja
- kretanje cestom s više prometni traka
- kretanje vozila unatrag
- kretanje kolone vozila i postupci vozača koji susstignu kolonu
- razmak između teretnih automobila kada se kreću jedan za drugim na cesti

20. ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE:
- što je to zaustavljanje, a što parkiranje
- mjesta na kojima vozač ne smije zaustaviti i parkirati
- obilježavanje prisilno zaustavljenog vozila na cesti
- na kojoj udaljenosti od željezničke pruge, tunela, prešačkog prelaza ne smije se zaustaviti i prakirati vozilo

21. PROMET NA AUTOCESTI I BRZOJ CESTI
- što je autocesta, a što brza cesta
- kojim prometnim trakom morate voziti po autocesti?
- što vozilom ne smijete činiti na autocesti?
- koja vozila ne smiju koristiti autocestu?
- ograničenje brzine

22. NADZORNI UREĐAJ (TAHOGRAF)
- sastavni dijelovi i namjena
- zapisni list - ulaganje zapisnog lsta
- koje podatke zapisuje ručno vozač na zapisni list?
- koje podatke automatski zapisuje nadzorni uređaj u zapisni list?
- koje su aktivnosti vozača u prijevoznom rocesu?

23. TRAJANJE UJPRAVLJNJA TERETNIM AUTOMOBILOM
- vrijeme upravljanja teretnim automobilom u roku od 24 sata
- vrijeme upravljanja teretnim automobilom u dva uzastopna tjedna
- dnevni odmor vozača i prekid vožnje
- iznimke kraćeg dnevnog odmora

24. PREVOŽENJE OSOBA VOZILIMA
- pravila o prevoženju osoba vozilima
- zabrane prevoženja osoba vozilima
- prevoženje djece
- prevoženje osoba u teretnom automobilu

25. PRAVILA O PROMETU U TUNELU
- vožnja tunelom
- što ne smijemo činiti
- postupak vozača u slučaju kvara i
- postujpak vozača u slučaju opasnosti (POŽARA, NESREĆE I SL.)

26. PROMET NA RASKRIŽJU
- pojam i oblik raskrižja
- odvijanje prometa
- značenje prometnih svjetala i postupak vozača
27. KAKO SE DEFENZIVNO (OBRAMBENO9 UPRAVLJA VOZILOM NA CESTI?
- predviđanje
- izbjegavanje
- oprez
- pripravnost
- koncentracija
- razmišljanje i
- reagiranje...

28. KAKO ĆU VOZITI U UVJETIMA SMANJENE VIDLJIVOSTI?
- priprema vozila
- brzina i odstojanje
- izbjegavanje

29. POJAM, UZROCI I POSTUPAK U PROMETNOJ NESEĆI
- pojam nesreće
- uzroci (subjektivni i objektivni i najčešći)
- postupak kada je mala materijalna šteta i kada ima povređenih
- postupak kada vozač naiđe na prometnu nesreću

30. KOLIKI JE PUT REAGIRANJA I KOČENJA NA SUHOM I MOKROM KOLNIKU PRI BRZINI OD 50 I 80 km/h?


1. DEFINICIJA MOTORA S UNUTARNJIM IZGARANJEM
2. PRINCIP RADA ČETVEROTAKTNOG MOTORA (OTTO I DIESEL)
3. ZADACI KLIPOVA
4. ZADACI CILINDRA I GLAVE MOTORA
5. VIŠEVENTILSKA TEHNIKA
6. PREDNABIJANJE MOTORA
7. SUSTAV DOVODA GORIVA KOD OTTO MOTORA - ZADAĆA I OSNOVNI DIJELOVI
8. DITD - MOTORI
9. SMANJIVANJE EMISIJE ŠTETNIH PRODUKATA IZGARANJA
10. ZADACI SUSTAVA ZA PODMAZIVANJE MOTORA
11. HLAĐENJE MOTORA TEKUĆINOM
12. ŠTO ĆE SE DOGODITI S RDOM MOTORA AKO SE POKVARI TERMOSTAT I OSTANE: a) otvoren
b) zatvoren
13. NABROJI SASTAVNE DIJELOVE RNSMSIJE KLASIČNOG POGONA, ZADAĆA TRANSMISIJE
14. TARNE SPOJKE VOZILA
15. MJENJAČI STUPNJA PRIJENOSA. PRIJENOSNI ODNOSI
16. DIFERENCIJAL - ZADACI I OSNOVNI DIJELOVI
17. KAROSERIJA
18. OVJES KOTAČA
19. SUSTAV UPRAVLJANJA VOZILOM
20. HIDRAULIČKI KOČNI SUSTAV
21. FADIN ( POTPNO OTKZIVANJE KOČNICA)
22. KOČNA TEKUĆINA
23. ELEKTRONIČKI REGULACIJSKI SUSTAVI: ABS, ASR I VDS
24. SUSTAVI UBRIZGAVANJA CDI I PDE
25. KAKO SE MOŽE POVEĆATI SNAGA MOTORA
26. ZGLOBNI PRIJENOSNICI - KADANSKI ZGLOBOVI, HOMOKINETIČKI ZGLOBOVI
27. ZADAĆA REGULATORA NAPONA NA VOZILU
28. SVJEĆICE
29. BATERIJA I ALTERNATOR
30. ELEKTROPOKRETAČ

1. PUTNIK (POJAM, PRIJEVOZNA I EKONOMSKA SPOSOBNOST)?
2. POJAM PRTLJAGE (POJAM, RSTE, POSTUPAK PRIMOPREDAJE I ODGOVORNOST NA NESTANAK)?
3. AUTOBUSNI KOLODVOR (POJAM, SADRŽAJ I ZADAĆA KOLODVORA)?
4. POJAM I VRSTE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA?
5. PRIJEVOZ PUTNIKA U UNUTARNJEM CESTOVNOM PROMETU (pojam, način obavljanja, karakteristike)?
6. ŠTO JE TO VOZNI RED I ŠTO SADRŽI?
7. VRSTE LLINIJSKOG PROJEVOZA PUTNIKA (DEFINICIJA, POODJELA PREMA PROSTORU, NAČINU I VREMENU)?
8. PRIJEVOZ PUTNIKA U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM ROMETU (POJAM, NAČIN OBAVLJANJA)
9. KOJI SU NEPOSREDNI OPERATIVNI RADNICI U PRIJEVOZU PUTNIKA I KOJI SU IM ZADACI U PRIHVATU I OTPREMI PUTNIKA I PRTLJAGE?
10. VRIJEME TRAJANJA UPRAVLJANJA TERETNIM MOTORNIM VOZILOM I AUTOBUSOM?
11. KOJE SU RADNJE U FAZI PROVEDBE PRIJEVOZNOG PROCESA U PRIJEVOZU TERETA?
12. ŠTO JE TO TERETNI LIST I ŠTO SADRŽI I TKO OPUNJAVA?
13. TERET KAO PREDMET PRIJEVOZA (PODJELA TERETA, PRIJEVOZNA I MANIPULACIJSKA SPOSOBNOST TERETA)
14. KOJE SE VRSTE AMBALAŽE MOGU KORISTITI U ZAŠTITI TERETA (PRIJEVOZNU, KOMERCIJALNU)
15. KOJI JE ZNAČAJ SLAGANA TERETA NA VOZILO?
16. NAČINI ZAŠTITE TERETA NA TERETNOM MOTORNOM VOZILU
17. KOJA JE ZADAĆA VOZNOG OSOBLJA PRI PREUZIMANJU TERETA NA PRIJEVOZ?
18. KOJE SU ISPRAVE U PRIJEVOZU TERETA VEZANE UZ VOZNO OSOBLJE, VOZILO I TERET?
19. PRIJEVOZ OPASNIH TVARI (VRSTE, OZNAČAVANJE VOZILA I ISPRAVE)
20. KAKO SE ODVIJA PRIJEVOZ SPECIJALNIH TERETA?
21. KAKO SE OBAVLJA PRIJEVOZ LAKO POKVARLJIVE ROBE?
22. MEĐUNARODNI PRIJEVOZ ROBE PREMA SPORAZUMU CMR?
23. OBJASNITE MEĐUNARODNI PRIJEVOZ PO KONVENCIJI TIR?
24. OBJASNI PODATKE NA ZAPISNOM LISTU TAHOGRAFA
25. POJAM I ZNAČENJE TERMINALA (TERETNIH KOLODVORA)
26. VRSTE MOTORNIH VOZILA ZA PRIJEVOZ TERETA
27. PREKRCAJNA MEHANIZACIJA (PODJELA, PREDNOSTI, UVJETI PRIMJENE)
28. OBJASNI KOMBINIRANI PRIJEVOZ TERETA
29. PRIMJENA PALETIZACIJE U PRIJEVOZU TERETA
30. PRIMJENA KONTEJNERA U PRIJEVOZU TERETA